Ασφάλεια Κατοικίας - Τι πρέπει να προσέξω;

25/4/2017

 

«Το να δημιουργήσεις κάτι σου παίρνει μια ζωή, αλλά το να το χάσεις μια μόνο στιγμή.»

Για το λόγο αυτό, η ασφάλεια κατοικίας είναι ίσως η πιο σημαντική επιλογή ασφάλειας που έχουμε να κάνουμε. Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, όπως αυτή που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλειες περιουσιακών στοιχείων. Μια φωτιά, μια πλημμύρα, ένας σεισμός ή μια διάρρηξη στο σπίτι μπορεί να κοστίσει ακριβά. Και πιθανόν να μην έχουμε τη δυνατότητα να αντικαταστήσουμε όσα καταστράφηκαν ή όσα απωλέσαμε.

Η Ασφάλιση Κατοικίας μπορεί να μας προστατέψει σε περίπτωση ζημιάς, απώλειας ή καταστροφής που θα συμβεί στο σπίτι μας ή τα περιεχόμενά του. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να καλύπτει τόσο καταστροφές στην κτιριακή υποδομή, όσο και απώλειες που αφορούν στην επίπλωση του σπιτιού ή διαμερίσματος, την οικοσκευή και τα προσωπικά αντικείμενα αξίας που υπήρχαν σε αυτό.

Το κόστος ποικίλλει ανάλογα με τις καλύψεις που θα επιλέξουμε, την αξία ανακατασκευής του σπιτιού και την αξία των περιεχομένων που τυχόν θα ασφαλιστούν. Ανάλογα με τις ανάγκες μας μπορούμε να επιλέξουμε προστασία σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, κεραυνού, σεισμού, πλημμύρας ή άλλων φυσικών καταστροφών. Επίσης, οι καλύψεις μπορούν να περιλαμβάνουν έκρηξη καυστήρα ή θερμοσίφωνα, διάρρηξη, διαρροή νερού από σωληνώσεις, πτώση δέντρων, πρόσκρουση οχημάτων, κ.ά.

Το ασφαλιστήριο μπορεί να περιλαμβάνει και περιεχόμενα του σπιτιού, όπως οικοσκευή, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, χαλιά, κ.ά., τα οποία καλύπτονται συνήθως από την ασφαλιστική μέχρι ενός συγκεκριμένου ποσού. Αν ωστόσο κάποιος επιθυμεί να ασφαλίσει άλλα αντικείμενα αξίας στο σπίτι του, τότε πρέπει να τα συμπεριλάβει ρητά στο ασφαλιστήριο, αναφέροντας αναλυτικά ποια είναι αυτά και πληρώνοντας τα επιπλέον ασφάλιστρα που αντιστοιχούν.

Ίσως μια ασφάλεια σπιτιού να φαντάζει πολυτέλεια σε αυτούς τους καιρούς, καθώς επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά δεν είναι αναλογικά με τη σωτηρία που μπορεί να προσφέρει σε μια δύσκολη στιγμή. Καλό είναι να γνωρίζετε ότι η ασφάλεια κατοικίας είναι υποχρεωτική σε σπίτια που έχουν αγοραστεί με δάνειο. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά στο άρθρο «Τι να γνωρίζεις για την ασφάλεια ενυπόθηκου δανείου».

Πριν υπογράψετε οποιοδήποτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τα λεγόμενα ψιλά γράμματα. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, καλό θα ήταν να τη διευκρινίσετε με τον ασφαλιστή σας προτού υπογράψετε. Η ασφάλεια κατοικίας πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες σας.

Αν θέλετε να πάρετε προσφορές για οικονομική ασφάλεια κατοικίας από μεγάλες ασφαλιστικές, μπορείτε να αφήσετε τα στοιχεία σας εδώ